DUYURULAR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİ TALEP FORMU VE GEREKLİ AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nda kişiselveri sahiplerine Yasa’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesineilişkin bir kısım taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.

Yasanın 11. maddesindeki hakların kullanılmasıamacıyla Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak ya da KişiselVerileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle yapılmasıgerekmektedir (Md.13). Şirketimiz, “veri sorumlusu” sıfatıyla başvurunuza engeç 30 gün içerisinde cevap verecektir.

Şirketimize bilgi talepleri için yapılacak başvurularıkolaylaştırmak amacı ile hazırlanan formun doldurulup imzalandıktan sonra;

·       Şahsen,

·       Notervasıtasıyla,

Şirketimize iletilmesi olacaktır.

5070 sayılı Elektronik İmza Yasasında tanımlanan “Güvenli Elektronikİmza” ile imzalanarak, Şirketimizin elektronik posta adresine gönderilmesi ilede başvuru yapılması mümkündür.  

 

 Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nunileride belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgiliayrı bir bilgilendirme yapılacaktır.

 

Yukarıda da belirtildiği üzere,Şirketimize iletilmiş olan başvurularınız Yasanın 13’üncü maddesi gereğince,isteminizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içindeyanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız yine yasa hükmü uyarınca yazılı olarak ya daelektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

İlgili belgeye aşağıdan ulaşabilirsiniz:

03-05-2018 tarihli belge için tıklayınız.